Tuesday, June 28, 2005

Ett pennstreck fyller en roman

Ett pennstreck kan innehålla material för en hel roman. Glöm inte att dra ett streck på ett papper i sommar, eller låta en fot rita vågor i strandens sand. Glad sommar!

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: