Thursday, July 21, 2005

Den ENDA tidningen om illustration i Sverige

Ja den ENDA bokstavligen den enda riktigt seriösa tidningen, tidskriften om illustration i Sverige som dessutom är den enda riktiga tidskriften som på ett riktigt seriöst sätt talar om grafisk formgivning är TECKNAREN som ges ut av Föreningen Svenska Tecknare. För den som inte är medlem i föreningen för illustratörer och grafiska formgivare i Sverige, så går det att prenumerera på denna eminenta tidskrift. Det finns faktiskt en till som skulle kunna gå under epitetet den ENDA tidskriften som på ett seriöst sätt skriver om serier, och på ett sätt indirekt om illustration är Bild & Bubbla.

Den enda har nästan blivit två helt plötsligt, men så får det bli för Cap & Design skriver INTE om illustration på ett tillfredställande sätt, den har en annan agenda och inriktning helt enkelt. En bra tidning JA, men den har av förklarliga skäl sin begränsning.

Vill du veta mer om tidningen TECKNAREN gå in på denna länk: TECKNAREN . Varför finns det inte fler? Liten befolkning, ingen ekonomi - kanske. Troligtvis, men om det fanns fler tidskrifter i ämnet så inbillar jag mig att även Art Directors och övriga formintresserade skulle vara intresserade, för trots allt illustration är bild och formgivning är bild, och inspiration söker de flesta av oss. Det bästa vore ju om TECKNAREN kunde bli tillgänglig för fler i butiker etc. men å andra sidan är tidskriften en medlemstidning.

Men om svenska tecknare och redaktionen på tecknaren var en extra redaktion till en daglig löpande redaktion på ett vanligt tidningsförlag som Bonniers så skulle det kunna göras en "extern" upplaga med kvalité för de som inte är medlemmar. Ja man kan ju drömma lite grand i alla fall.

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: