Friday, September 16, 2005

Är svenska TV journalister fega?

Jag undrar verkligen om svenska TV journalister är fega. Vad är det som har hänt egentligen, har samförstånds journalism tagit över? En TV journalism där man blivit rädd för att pressa politiker och makthavare?

På CNN skulle inte det ske som ständigt händer i svenska TV media numer. Ett exempel som gav kruppkänsla det var när en svensk journalist nyligen på tv nyheterna intervjuade Tina Rosenberg i FI, feministiskt initiativ. Hans slutliga fråga var ungefär så här: "Hur känner du inför de orden som sagts om dig i och med bland annat Ebba Witt-Brattström avhopp?" Tina svarar ungefär så här: "De har valt att föra diskussionen i media, och jag vill att media respekterar att jag inte vill göra detsamma." TV journalistens respons: "Jaha, då tackar jag för det och går tillbaka till studion." Tina står kvar med ett förvånat ansiktuttryck.

Detta är helt otroligt, mesigt och banne mig ett skäl till avdrag på lönen. Tina är numer en politiker som måste svara på en sån viktig fråga. Om hon blir anklagad för att använda sig av bossiga och odemokratiska metoder är detta något som måste utredas, men icke då. Är denna manliga journalist rädd för att bli kallad manchauvinist? Det är dags för en uppryckning bland svenska TV journalister.

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: