Friday, September 16, 2005

Yahoo & K. Sites rapport från krigszoner

Kom över detta via www.wired.com och artikeln om Yahoo och Kevin Sites som ska åka runt till alla världens krigszoner under ett år. Kevin Sites var tydligen den tv journalist som avslöjade hur en amerikansk soldat sköt en skadad irakier i en moske i Irak. Yahoos sida där allt kommer rapporteras på heter: "The Hot Zone"

Nu har Yahoo fått en hel del kritik för att de hjälpt Kinas regim att censurera material på deras kinesiska yahoosida, och kritiken mot Yahoo i WIRED:s artikel handlar om huruvida Yahoo kan vara objectiva i sin journalistiska rapportering som Kevin Sites kommer komma med på "The Hot Zone". Spännande dock att Kevin Sites ska åka runt och göra denna rapportering.

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: