Wednesday, October 26, 2005

Illustratörer & grafiska formgivare, gå med i ST

Svenska Tecknare borde vara bland det första en illustratör och grafisk formgivare och varför inte en webbdesigner går med i. Det är ingen fackförening där man får A-kassa, utan en förening som har ett kansli och en grupp med verksamma medlemmar som kan svara på frågor om bland annat arvode och säkert andra saker, utom att det som du fått i uppdrag, beställning av kund att göra, illustrera eller formge, det får du utföra själv. Konstigt vore annars. Du kan bland annat få hjälp i juridiska frågor och bland annat hjälp med att skriva avtal. Så här skriver de själva på deras egen hemsida: www.svenskatecknare.se:

" Föreningen Svenska Tecknare är en facklig organisation för landets yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen både juridiskt, ekonomiskt och ideellt. Svenska Tecknare har ca 1280 medlemmar spridda över hela landet. Föreningen styrs av medlemmarna. Varje år håller föreningen stämma i Stockholm, där styrelsen väljs. Föreningen Svenska Tecknare ger professionell rådgivning inom fackliga områden som t.ex.arvodesrådgivning. Centralt anordnas seminarier om bl.a. arvodes- och upphovsrättsliga frågor. Föreningen ordnar konferenser i samarbete med andra organisationer.

Kansliet finns på
Götgatan 48 i Stockholm.
"

Det är även Svenska Tecknare som instiftade det nya priset Kolla!

Jag själv hade mycket nytta av Svenska Tecknare i början när jag blev medlem. Och jag har det fortfarande. Jag hade varit illustratör innan, men det var när jag fick kontakt med föreningen som jag fick någon att bolla arvode med, utan en konkurrens situation där de INTE var rädda att tala pengar. För vi är alla konkurrenter och det är just i svenska tecknare som du får en bild av vad arvodesnivåerna kan ligga på, och det får du troligen inte veta om du bara skulle fråga en konkurrent rakt av. Och det är viktigt i vår bransch. Jag fick en prislista med rekomendationer att utgå ifrån bland annat. Jag fick mer kött på benen helt enkelt. Och jag fick träffa andra som arbetar som formgivare och illustratörer via bland annat det trevliga lussekaffet ;-) varje år i december. Men det är också så att som medlem blir du per automatik medlem i illustratörcentrum. Om du vill kompetensutveckla dig så är det varje år olika kurser du får veta om som du kan gå på och mycket mer.

Ja, det var tipset för dagen.
Nu tillbaka till de nya målningarna i ateljén på kkv, www.kkv.nu.


Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: