Wednesday, May 24, 2006

Allt kreativt jobb är inte gratis

Nej allt kreativt jobb är inte gratis, och det kan inte alltid vara billigt. Hur kommer det sig att frilansare förväntas göra allt så billigt. Och hur kommer det sig att förbund och föreningar som värnar medlemmars kreativa upphovsrätt och rätt till hederlig betalning får kämpa för medlemmars rätt och ordnar möten och konferanser i ämnet. Och hur kommer det sig att ett datatidningsförlag å ena sidan kräver i kontakt med frilansare att de ska jobba för svältpengar för att i andra andetaget skriva artiklar i sina tidningar om konsten att ta rätt betalt. Om det är så att allt ska vara så billigt, förväntar sig då uppdragsgivarna att de då ska få samma kvalité utfört som ett hederligt betalt jobb.

Frågor, finns det några svar?

Stefan Lindblad
illustratör & konstnär

No comments: