Tuesday, May 09, 2006

En ytterligare Star Wars film på G?

Är det tänkbart med en ytterligare Star Wars film, utöver de som redan gjorts? Ja Rick McCallum, George Lucas högra hand som producent kan tänka sig det. Men kanske mer som en sorts spinn-off på karaktärer som inte är Skywalker klanen, kanske då mer en spinn på den tv-serie som nu planeras? Läs mer här >>

Och det är då inte 3D versionerna de talar om

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: