Thursday, May 11, 2006

Är det fel att jobba med olika tekniker som illustratör?

Nej det är inte fel att arbeta med olika tekniker eller stilar. Som konstnär och illustratör anser jag att det är det mest naturliga. I enfråge-landet Sverige kan det verka så att en stil är det finaste man kan arbeta med, men det är lika naturligt som att en enskild individ är en mångfasseterad person. En människa gillar generellt flertalet olika saker, och tycker och känner en hel del olika saker, så varför ska en konstnär och illustratör nöja sig med att arbeta med endast en sak i taget? Är det heligare och finare att göra en sak för resten av livet? Nej och åter nej. Sen kan det ju vara så att en hel del personer tycker det är enklare att se endast en sak, en stil och teknik i taget.

När det gäller uppdragsgivare som exempelvis art directors har jag lärt mig att det finns två skolor: en som gillar och utnyttjar en persons mångfalds-kunskap, medans andra föredrar och ibland bara kan ta in en kunskap i taget. Inget fel i det. Naturligt det med. Ibland finns det arbetsskäl till det. De anser att de vet vad de får när de beställer en "kunskap", stil och teknik från en specifik person. Men oberoende av vad andra tycker så på en direkt fråga: ja, gör alla dina olika saker, men var taktisk ibland och visa bara en sida i taget för vissa och flera sidor för andra.

Stefan Lindblad
illustratör & konstnär

No comments: