Monday, October 01, 2007

Fick email-fråga: skillnaden illustration vs. konst?

Jag fick en fråga från en elev på S. Högskola i konst.
Här är frågan och sen mitt svar. Kanske kan vara intressant för andra också, då jag får liknande frågor till och från. Ibland kan jag känna mig som en frågespalt för konstelever. Vilket jag inte är.

Fråga:
Hej Stefan,
Jag är konststudent på S. Högskola och ska skriva min C-uppsats om modeillustrationer. Eftersom du är både konstnär och illustratör, vad anser du om illustrationer, kan de ses som konst? Om ja, varför tror du? Om nej, varför inte? Var tycker du att gränsen går mellan illustration och konst? Jättesnällt om du hade tid och lust att besvara dessa frågor.
Tack på förhand!


Mitt svar:
Det beror på vem du frågar. Enligt mig är det ingen skillnad mellan konst och illustration i sig. Både konst och illustration kan vara beställningsjobb. Det är bara att se på historien. Och det sker fortfarande idag. Och just detta om att illustration görs på uppdrag är det som ofta tas upp som skillnaden mellan konst & illustration. Vilket alltså inte räcker som skiljelinje de emellan. Konst å ena sidan skapas idag oftast ur ett eget personligt ursprung. Man har gett sig uppdraget själv. Illustration å andra sidan görs oftast på uppdrag. Illustration på uppdrag har oftast en uppdragsgivare. Men detta behöver å andra sidan inte konst ha för att bli till. Att illustration förklarar något, ja det kan konst också anses göra. Man kan säga att upphovsmannen bestämmer när det är konst eller illustration.

Stefan Lindblad
illustratör & konstnär
http://intressant.se/intressant

No comments: