Friday, January 02, 2009

Använda Calculations i Corel Photo-Paint X4


Illustration copyright Stefan Lindblad 2008


Någon gång tänkt dig använda "Calculations" (Beräkningar. Jag använder engelsk version) i Corel Photo-Paint X4, när du antingen vill kombinera en bilds kanaler, eller helt enkelt bara försöka få intressanta effekter i ett foto eller en illustration? Det senare är mitt tips denna gång. Intressanta effekter.

Jag undrar hur många som faktiskt använder "Calculations" (Beräkningar) i Corel Photo-Paint X4 eller för den delen i Photoshop (som jag inte använder längre). En av de roliga saker när man arbetar med "Calculations" (Beräkningar) är att använda "Sammanfoga" (Merge), som du når via dialogen i "Calculations" (Beräkningar). Om du vill prova, börja då med att öppna två bilder. Och i det här fallet två olika bilder.

I "Calculations" (Beräkningar)  kan du växla mellan två bilder eller fler, med hjälp av två bildkällor. Och i varje bildkälla i dialogrutan kan du ha fler än 1 bild åt gången. oprova dig fram, samt se resultatet i förhandsrutan (preview) i Calculations dialogrutan. Genom att använda två bildkällor kan du som sagt kombinera dessa två bilder genom att klicka på OK. Denna metod i bildmanipulation är lite brutal. Men det är det som är meningen i det här fallet. Dessa 2 kombinerade bilder blir en bild som du antingen ser som färdig eller använder som en ett objekt, en del i en ny illustration. Som om du scannat in en bild, skapar minst två objekt i objekthanteraren, och sen tecknar ovanpå den i datorn . Ja du fattar. Lekfullhet är ledordet.

Genom att antingen markera eller avmarkera alla channels (kanaler), eller bara den grå kanalen, kommer du att få antingen en färgad RGB eller 8 bitars bild, genom att antingen välja "invert" eller normal effekt på bilden. Om du bara arbetar med en pennateckning du skannat, kan du prova olika sätt att öka intensiteten, kontrasten. Vilket inte är oviktigt när man skannat in pennteckningar. Med det här tipset vill jag inte göra en "tutorial", utan mer som en idé i att manipulera dina bilder och skapa en intressanta effekter. Men se upp, det här tipset kommer att kombinera dina bilder, dina kanaler. Vilket innebär att du får ett objekt och inte två objekt i objekthanteraren.

Den vanligaste användningen är kanske inte att använda "Calculations" (Beräkningar) för att få intressanta effekter som jag visar i min exempelbild och i det här exemplet, men detta är ett (1) sätt att använda calculations på. Exempelbilden jag använt är dels ett färgfotografi jag tog på Götgatan i Stockholm, med min mobiltelefon, och en en pennteckning jag gjorde i London, England.

Ha kul!

Stefan Lindblad
Illustratör, grafisk form, konstnär

Tack för blogg-support!


No comments: