Wednesday, April 08, 2009

Rockpoeter ny bok från BTJ, Illustration och omslag Stefan Lindblad - ISBN 978-91-7018-644-8Den nya boken "RockPoeter" från BTJ Förlag, författare Richard Ohlsson, kom ut nyligen. Jag gjorde både omslagets formgivning och själva illustrationen. Bokens ISBN 978-91-7018-644-8.Det går att läsa lite mer om själva boken på förlagets hemsida BTJ Förlag.
Eftersom jag ibland får frågor från illustrations intresserade om hur jag arbetar: jag tecknade först ett antal skisser på idén med gitarren i mitt skissblock med blyerts. Sedan tecknade jag om gitarren, och gjorde både illustrationen och bokomslagets formgivning i CorelDRAW X4 och Corel Photo-Paint X4 (CorelDRAW Graphics Suite X4)

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: