Friday, December 04, 2009

Svenska Tecknare om nya Bonnier avtalet - "Maktmissbruk Bonnier!"

Förstå mig rätt nu: jag har inget emot Bonniers olika förlag, och jag skulle inte ha något emot att göra bokomslag till Bonniers olika förlag. Det är det nya avtalet deras jurister kokat ihop som jag är emot. Det finns hur många bra människor som helst på Bonnier och de ger ut alldeles utmärkta böcker. Som sagt - avtalet, inget annat.

Svenska Tecknare som företräder illustratörer & grafiska formgivare skriver på sin hemsida om det nya Bonnier avtalet "Maktmissbruk Bonnier!". Och i det här fallet skulle det vara mycket märkligt om jag inte höll med av någon sorts rädsla för att inte få framtida uppdrag från Bonnier. Dels visar det på hur Bonnier Förlags jurister i det här fallet värderar eller icke-värderar illustratörer, formgivare och författares yrkesroller. Om juristerna och beslutsfattare på Bonnier eller någon annan anser annorlunda, så föreställ er att ni måste betala 90% skatt på er egen månadslön, med risk för att bli återbetalningsskyldig om Bonnier anser så. Samtidigt om du har skrivit ett manus till en bok, och dessutom har en illustratör och formgivare inblandad, så ska ni alltså dela på de resterande 10%. Du skulle med andra ord få 5%. Dessa 5-10 procent ska du eller den du gjort jobbet tillsammans med, betala skatt och sociala avgifter på, vilket ytterligare halverar dina 5-10%. Samtidigt tar de i ett pennstreck över alla rättigheter till allt ditt arbete, så att eventuella framtida inkomster du i vanliga fall skulle ha rätt till, förlorar du plötsligt och går till 100% till Bonnier Förlag.

Dessutom talar de om procent på nettointäkten, vad är det som Svenska Tecknare klokt frågar sig? Jo det betyder "0". Zero. Det innebär att du aldrig kommer tjäna in några pengar alls på den så kallade nettointäkten då det är ett ekonomiskt påhitt som låter bra, men är en total katastrof för den som tror sig kunna få inkomst på sitt arbete. För mig framstår den författare som i artikeln i tidningen ETC som komplett lurad när han ansåg att avtalet var okey, samtidigt som att han ansåg att våra gemensamma skattemedel ska stödja Bonniers Förlags utgivande. Som om Bonnier Förlag skulle vara ett förlustföretag.

Läs mer på Svenska Tecknares hemsida!
Här deras PDF/pressmeddelande.

Sen undrar jag hur man som jurist tänker som när man kokar ihop ett sånt där avtal. Ett avtal som bara utnyttjar utan att ge tillbaka. För mig är ett avtal bra när båda parter tjänar på det. Min egen ingång i avtal och samarbete är att det ska kännas bra för båda parter.

Jag har alltid tyckt att Bonnier förlag kännts bra på något sätt. Skulle vara kul att göra jobb åt dem. Och det finns trevliga människor som jobbar där, men det här avtalsförslaget, som egentligen är ett diktat, skulle jag aldrig skriva på. Det finns ju dessutom redan ett avtal som många följt.

Stefan Lindblad
Illustratör

No comments: