Sunday, January 31, 2010

Illustrationer till Brandskyddsföreningen "om det börjar brinna"

Hösten 2009 gjorde jag illustrationer till informationsbladet/piktogrammet "Om det börjar brinna" till Brandskyddsföreningen. För att se veta lite mer om illustrationerna kan ni dels läsa mer på Brandskyddsföreningens hemsida, här> samt SVTs Rapport nyheters hemsida där illustrationerna fick stort utrymmer i ett längre nyhetsinslag, här>

Stefan Lindblad
Illustratör

No comments: