Saturday, January 02, 2010

Ska vi alla sluta publicera digitaliserat material?

Ska vi alla sluta publicera digitaliserat material såsom böcker på grund av piratkopiering?
Efter att ha läst artikeln på CNN.com> att boken av Dan Brown "The Lost Symbol" laddades ner på Amazon.com mer än den köptes som pappersbok i butikerna när den kom ut, är det lätt att ställa sig just den frågan. Kanske mer intressant och skrämmande kanske att den piratkopierats och lagts ut på webbplatser som Rapidshare och BitTorrent och laddats ner inom samma tidsram mer än 100,000 gånger.

Innan den digitaliserade tidsåldern piratkopierades skivor, böcker, kläder och otroligt mycket annat. Kopiering i sig är inget nytt. Till exempel publicerades en bok fylld med stulna illustrationer och artiklar om just illustration, på papper och distribuerades och såldes i en stor del av världen, bland annat via olika onlinebutiker. Illustrationer och artiklar som "piraterna" helt enkelt tagit från illustratörers webbplatser utan att fråga någon om det ens var okey, och därför inte heller betalat någon trots att de själva naturligtvis tjänade pengar. Helt enkelt ett rått egoistiskt utnyttjande av andras arbete.

Piratpartiet fick en
plats i Europaparlamentet. De har bara två frågor som de kämpar för. 1) Fullständig anonymitet för dem som surfar på nätet, vilket först låter helt okey, men som dessutom i själva verket skulle göra det ännu lättare för brottslingar som pedofiler till maffia gäng och andra kriminella att gömma sig för lagens arm för att hårddra det lite. 2) Den andra frågan är att bryta ned och ändra lagen om upphovsrätt utan tillstymmelse på vad konsekvenserna blir för den enskilde upphovsmannen. Det enda mantra de har som svar på utebliven inkomst är "Skaffa dig en bättre affärsmodell" (Christian Engströms favoritsvar). Piratpartiet grundades i och med The Pirate Bay. Nu sägs det vara två olika saker, men det är ur det som de kommer ifrån.

Jag kommer att fortsätta att driva min egen hemsida och jag vet att några av mina illustrationer används olagligt, men vilken glädje är det att sitta och arbeta och sedan inte få betalt för det arbete man lagt ned. En del struntar i lagar för sin egen vinnings skull och andra vill ändra lagen bara för att de vill ha allting gratis.


Stefan Lindblad
illustratör & konstnär

6 comments:

Sargoth said...

Problemet med Piratpartiets position är att vi försöker försvara allas rätt till privatliv och integritet. Allas. Detta inkluderar brottslingars, terroristers, pedofilers, farföräldrars, hemlösas, studentrs, konstnärers, finansborgarråds, byggarbetares, bibliotikariers, sopåkares och kassörskors privatliv och integritet. Eller, rättare, medborgares dito.

Att brottslingar, terrorister och pedofiler oftare än inte är medborgare i det samhälle de befinner sig i utgör ett problem för vår ståndpunkt, då vi måste försvara dessa människors rätt till mänskliga rättigheter. Delen blir inte bara identisk med helheten, utan den blir till och med större än den - medborgerliga rättigheter översätts till brottslingars rättigheter, och vips så är vi ett brottsbefrämjande parti. Hur mycket vi än talar om medborgerliga rättigheter så blir det enda som hörs kriminellas rättigheter.

Det är något av ett problem, som synes. Särskilt som brottslingar inte längre ses som medborgare i allmänhetens ögon. Men vad göra? Det går bara att föra en linje som inkluderar _alla_ medborgares rättigheter: annars upphäver vi i praktiken medborgarskapet för vissa kategorier av människor.

Så, ja, Piratpartiet är för brottslingars rättigheter. Och alla andra medborgares också. Samtidigt.

Du förstår säkert den problematik vi har att kämpa med när det gäller vår retorik. Välan - jag är hoppfull om att diskussionen en dag kommer att nyanseras så till den grad att vi kommer bort från piratkopieringsträsket. Medborgarrättsfrågan är större än så - håller du inte med?

Stefan Lindblad said...

Hej Sargoth,
Tack för en icke gapande respons, vilket tyvärr alltför ofta är den respons som fås från en del andra när dessa frågor tas upp. Samtalston är alltid trevligare. Bara detta faktum i sig gör det värt att kommentera tillbaka :-)

Ja vi måste alla värna alla människors rättigheter. När det gäller den sorts kriminalitet du också hänvisar till, så anser jag att dessa våldskriminella våldför sig på människors rättigheter, och därför avsäger sig vissa rättigheter i och med deras handlingar.

Jag anser också att vi som individer och samhälle intwe får vara för naiva. Åt båda håll. Det måste finnas en balans. Och balansen rubbas felaktigt om kriminella får "the upper hand".

När det gäller just piratkopiering och lobbandet för slopandet av copyright, upphovsrätten, så anser jag att det är just en sådan sak; värna ens rättigheter. Och att upphovsrätten är oerhört viktig att värna.

Tor said...

Sargoth,
jag trodde först att du var ironisk. Inte kan du på fullt allvar mena att den som begår brott har samma rätt till integritet som andra? Självklart är det så att den som begår ett tillräckligt allvarligt brott förverkar vissa av sina rättigheter. Annars skulle det ju över huvud taget inte vara möjligt att ha fängelser.

Stefan,
tycka vad man vill om piratpartiet men det är ju faktiskt i praktiken dagens politik som skapar en efterfrågan på anonymitetslösningar. Det kan man knappast klandra dem för (möjligtvis kan man klandra den allmänna attityden till upphovsrätt). Så länge som vi har fysiska böcker framstår det för mig som att ditt arbete skulle omfattas även av piratpartiets upphovsrätt (de där 5 åren är förvisso i kortaste laget, men är samtidigt bara ett förhandlingsbud som pp knappast skulle kunna få igenom). Men med ökad digitalisering är det naturligtvis svårare att kontrollera spridning.

Sargoth said...

Men om kriminella inte längre har några rättigheter, så upphäver vi deras medborgarskap. Om inte de jure så de facto. Det kanske låter som en hårklyvning, men det blir viktigt när det sätts i perspektiv att en brottslings brott officiellt och enligt konstens alla regler är sonat när denne släpps ut ur fängelset. Om denne då inte har några rättigheter så leder det eventuellt till att vi får en andel av befolkningen som lever i rättslöshet, vilket är oförenligt med tanken om en rättsstat.

Detta i kombination med att piratkopiering är ett brott som en väldigt stor del av det svenska folket har begått leder i förlängningen till att vi över tid förvandlar väldigt många rättighetsinnehavande medborgare till rättslösa kriminella.

Nu skriver du förvisso att det enbart är våldsbrott som leder till att individen blir av med sina rättigheter. Tendensen inom svensk lagstiftning på copyright-området har dock varit att se piratkopierare som just rättslösa brottslingar snarare än rättighetsinnehavande medborgare, vilket är en olycklig utveckling. Läs exempelvis lagtexten och förarbetet till IPRED, där det klart och tydligt framgår att det inte är relevant huruvida medborgarens rättigheter kränks i arbetet mot piratkopiering.

Piratpartiets linje är att förhindra denna övergång från en befolkning av medborgare till en befolkning av kriminella. Balansen du talar om har redan rubbats. Rättighet efter rättighet skjuts undan till förmån för en jakt på brottslingar och terrorister som håller på att gå bortom alla proportioner.

Piratpartiet struntar egentligen fullständigt i piratkopiering. Det är denna långsamma upphävning av medborgarskapet och dess tillhörande rättigheter som är vår huvudfråga.

Nu blev det här lite långt. Hoppas du har överseende. ;)

Stefan Lindblad said...

Hej!

Ingen fara att det blev lite längre kommentar ;-)

Jag menade inte att brottslingars rättigheter för alltid ska vara begränsade. Exemplevis en krigsförbrytare som begått brått mot mänskligheten, när den personen döms och sätts i fängelse så blir den personens rättigheter begränsade i och med att de sätt i fängelse. Det har jag inget problem med. Då de sitter där för att sona sina brott. En krigsförbrytare från Rwanda kriget som med machete huggit människor till döds anser jag har förbrukat sina rättigheter tills dess deras brott är sonat. Nu har även en dömd person rättigheter vilket jag anser att de ska ha som medmänniskor, men det är som sagt inte det jag går emot. Jag går inte emot mänskliga rättigheter.

När det gäller piratkopiering, i fallet om upphovsrätt, så anser jag helt och fullt att en upphovsmann har rätt till sitt verk. Och dessa rättigheter anser jag måste respekteras och förstås i sitt sammanhang.

Det sista skyddet en enskild upphovsmann har är sin rätt till sitt verk. En enskild upphovsmann strider oftast inte mot enskilda privata personer. Kampen för att överhuvudtaget överleva ekonomiskt förs gentemot andra företag eller personer som utnyttjar deras verk för att tjäna pengar.

Upphovsmänn som i mitt fall såsom illustratör & konstnär för att ta bara två exempel för enkelshetens skull, får alltid kämpa för att deras arbete skall bli respekterat och sett som ett arbete. Och samtidigt kämpa för att få betalt för sitt arbete.

Min fråga i mitt lilla inlägg är "Ska vi alla sluta publicera digitalt?".

Min fråga är INTE "Ska vi förvägra alla brottslingar deras mänskliga rättigheter".

Stefan Lindblad said...

Tor & Sargoth,
Jag anser att alla gör en otjänst att tala om upphovsrätt och integritet på samma gång. För mig är itegritet viktigt, men naivitet får inte heller ta över för mycket.

När det gäller upphovsrätten, alla har rätt till sin åsikt, men månge verkar inte förstå vad upphovsrätten egentligen är för något och dess betydelse i både snäv och stor betydelse.

Det finns att läsa om upphovsrättslagen här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1920

Samt på en av organisationerna för bland annat Illustratörer och Grafiska formgivare här: http://svenskatecknare.se/upphovsratt.html

En upphovsrätt endast i 5 år är inte rimlig. Men om detta debatteras oändligt om.

Att ge upp ens upphovsrätt är extremt enkelt, och går alldeles utmärkt idag, trots vad Moderaterna än verklar påskina i valtider.

På samma sätt är det en upphovsmanns rätt att behålla sin upphovsrätt.