Monday, April 05, 2010

Illustration till Brandskyddsföreningens DVD-film Bruno Brown

Illustration till Brandskyddsföreningens DVD-film Bruno Brown, 2009. Illustrationen gjorde jag som sagt 2009 till denna films DVD omslag. Filmen vänder sig till barn& ungdom som information om brandskydd.  Beställ DVDn och läs mer här>

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

No comments: