Friday, July 23, 2010

Symmetriska mönsterrapporter – nytt plug in för CorelDRAW

Efter inspiration, förslag eller önskemål om man så vill från CorelDRAW Graphics Suite användaren Anna Maria Lopez Lopez, har nu Macromonster skapat detta nya lilla underbara macro som gör det att arbeta med symmetriska mönster. Att arbeta med symmetriska mönster i CorelDRAW är inte på något sätt en nyhet men nu så mycket roligare och enklare.

Kolla in närmare på  www.macromonster.com

Stefan Lindblad
Illustrator & artist
CorelDRAW Graphics Suite user

No comments: