Thursday, September 09, 2010

Jurymedlem i Corel corp. Design & illustrationstävling - Corel Quest for the best

Corel-questforthebest-MeetJudges-2010

Jag blev tillfrågad och utnämnd av Corel att bli en av jury medlemarna till deras tävling "Corel Quest for the Best". Webbsida, läs mer här http://www.corel.com/servlet/Satellite/ca/en/Content/1282140709709


Tävlingen " Corel Quest for the Best " är nu avslutad för fler tävlande och juryarbetet går in i mer intensiv period.


Stefan Lindblad
Illustratör, konstnär & grafisk form

No comments: