Friday, June 17, 2011

Vad är illustration för dig?

När du som företagare tänker illustration hur ser du den framför dig.


En bättre kund jag har (trevlig och allt det där, som nu slutar sin tjänst tyvärr) ringde mig inför två uppdrag nyligen (som jag gjort och levererat), tänkte nog inte själv så mycket på innebörden, för min del, i det han sade: "vi visste inte hur vi skulle bildsätta denna artikel och då tänkte vi på en illustration".  Jag tog inte illa upp men kommentaren är en mycket vanlig kommentar & inställning hos många tidningsredaktioner/tidningsmakare.


Jag gjorde gladeligen illustrationerna. Och kunden blev nöjd och glad, men vad säger orden om inställningen och synsättet till illustration?

En annan väsentligt mindre bra kund, art director, som jobbade på en annan tidning såg illustration endast som dekoration, och framförallt inget som kunde användas till att bildsätta ett allvarligt ämne i en artikel. Vid ett tillfälle höll hon kvar mig och fotografen efter ett brainstormings-möte med redaktionen och sade; "om jag ber om en morot så vill jag ha en morot och ingen konstnärlig morot". Jag hoppas denna kommentar inte är en så vanlig inställning på tidningsredaktioner.


Hon hade helt klart aldrig öppnat den eminenta tidningen WIRED. www.wired.com .


Illustration kan mycket väl vara “morot är en morot är en morot” (för “citera” Getrud Stein), och produktbilder till exempelvis IKEA är inte där för att vara konstnärliga. Men illustration till en artikel kan vara där för att verkligen lyfta ett ämne eller produkt. Många gånger på ett sätt som foto inte kan och vice versa.


Om du är en beställare av illustration, vad tänker du på och vad är det du vill ha. Hur ser du på illustration.
I alla händelser - jag gör de flesta typer av illustration så tveka inte.

 

Stefan Lindblad
Illustration, grafisk form, konst

No comments: