Thursday, October 16, 2014

CorelDRAW support på Svenska! SUPPORT: Företag & Frilansare CorelDRAW support på svenska. Oberoende om ni har en svensk eller engelsk språkversion erbjuds support, dock med åtanke att språkbarriären gör att menyer, verktyg etcetera heter andra saker i respektive språkversion. Svar ges dock alltid på antingen svenska eller engelska. Pris per påbörjad timme 395:- + moms. Gå till min webbsida & blogg för mer info och kontakt (Blogger är min ldre bloggadress. Här är min nya sen flera år tillbaka http://canvas.nu/stefanlindblad-blogg/?page_id=1827

No comments: